Blog ke kávě 

K niternému kontaktu se sebou samým potřebujeme bezpečnou a podpůrnou atmosféru. Pak může nastat proces zkoumání a objevování našeho vnitřního světa. Krok po kroku můžeme objevovat, zkoumat nebo dokonce měnit a tvořit něco nového. To, co nám dobře slouží, můžeme posilovat, rozvíjet, zpevňovat a nechat růst.

V hravé, radostné a bezpečné atmosféře můžete objevovat, hrát si, experimentovat, být sami se sebou, tvořit a spolupracovat s podobně laděnými lidmi. Je to prostor a čas pro vás, pro cenné objevy, prostor pro experimenty a trénování si věcí, na které si v reálném světě ještě třeba netroufáte. Improvizace je nástroj nebo prostředek, jak se dostat...