Improvizace ... lav na první hraní

16.05.2021

Divadelní improvizace

Prostě Lav na první hraní. 😊

V hravé, radostné a bezpečné atmosféře můžete objevovat, hrát si, experimentovat, být sami se sebou, tvořit a spolupracovat s podobně laděnými lidmi. Je to prostor a čas pro vás, pro cenné objevy, prostor pro experimenty a trénování si věcí, na které si v reálném světě ještě třeba netroufáte. Improvizace je nástroj nebo prostředek, jak se dostat více do hry, a radosti, více k sobě, k vnímání vlastního těla a vlastního rytmu. Prostředek, jak se naučit ladit se na parťáka ve hře, ladit se sami na sebe. 

V prostředí divadelní improvizace je bezpečno - je to přeci jen hra. A hra přináší radost.

Skrze Impro se učíte JENOM BÝT. Učíte se být TADY A TEĎ. Učíte se mít odvahu. Učíte se vnímat své impulsy v těle ke hře a k akci. Učíte se následovat rytmus příběhu a dovolíte si ho tvořit.

Pravidelné setkávání s divadelní improvizací nazýváme tréninky. Tréninky proto, že improvizace je dovednost a lze ji trénovat. Trénujeme řemeslo, dovednosti. V bezpečném prostředí bez posuzování a hodnocení máme svobodný prostor pro učení, zdokonalování se, růst a tvorbu.

IMPRO je když si hraju, když se radujeme, když se napojíme na parťáka, když jsme tady a teď, když necháme vznikat příběh, když se smějeme, když experimentujeme, když se necháváme překvapovat, když tvoříme, když jsme v rytmu, když přijímáme, co přichází, když nesoudíme sebe ani ostatní. 

IMPRO je hra, radost, spolupráce, chvíle pro sebe, smích, něco nového, bezpečný prostor, experiment, tady a teď, radost, příběhy, tvorba 

Divadelní improvizace stojí na jednoduchých pravidlech, které nám pomáhají jako kotvy a podpora. O ně se můžeme opřít při tvorbě improvizačních scén a při tvorbě příběhu. Tyto principy pak můžeme využívat i při vzájemné komunikaci a můžeme si je přenést i do běžného dne a života.

Pár improvizačních pravidel pro začátek:

Ano a ... místo Ano ale ... učíme se přijímat nabídky spoluhráče a rozvíjet je o malý kousek dál.

Vzít chybu do hry ... chybu bereme v improvizaci jako plnohodnotnou součást hry. Chyba prostě vznikla a pokud ji vezmeme do hry a hrajeme s ní, vznikne další příběh a definice chyby, tak jak ji známe ze školy a běžného života, mizí.

Nech druhého zazářit ... přijímáme nabídky spoluhráče a tím ho necháme zazářit na scéně a v příběhu. Tím, že podpořím spoluhráče podpořím náš společný příběh a tím i sebe jako hráče v našem společném příběhu.

Hravost a radost ... základem improvizace je HRAVOST a RADOST! Pokud se hravost a radost z improvizace vytratí, stává se z toho dřina a mizí hra a plynutí.

Rytmus a naše tělo je v improvizaci velký parťák ... učíme se ho vnímat, poslouchat a následovat.

Těším se na setkání s vámi.

Těším se na společnou hru a radost z ní.

Těším se na příběhy, které budou vznikat "TADY A TEĎ".

Těším se, že si ze společné práce odnesete něco s sebou.