Nabízím

Psychoterapeutická podpora

Nabízím Biosyntetickou psychoterapii, která se vyznačuje celostním přístupem a patří mezi somatické směry psychoterapie. Propojuje a hledá rovnováhu mezi myslí, emocemi a tělesným prožíváním. Při práci s klienty využívá procesuální přístup; vychází z vnitřních impulsů a pohybových projevů klienta, na které navazuje. Individuální terapie nabízí bezpečný prostor pro vaše osobní témata s respektem k individuálním potřebám a jedinečným vnitřním zdrojům. Já jako terapeutka budu s vámi jako adekvátní podpora ve vašem terapeutickém procesu. 


Krizová intervence

Krize je přirozená součást života a často vede k určité změně či transformaci naší situace osobní, vztahové, pracovní, zdravotní nebo spirituální. Je to zátěžový stav a jak na něj reagujeme a prožíváme jej, záleží na mnoha faktorech a momentálním stavu duše i těla. Každý člověk se může ocitnout v krizi a prožívání krizové situace je vždy subjektivní. Krizová intervence je zaměřená na situaci tady a teď a blízkou budoucnost, má významný preventivní potenciál. Dobré provedení krizí může zamezit zhoršení stavu a rozvoji chronifikace duševních obtíží.

Nabízím jednorázové nebo střednědobé krizově intervenční služby - osobní konzultace, telefonicky nebo formou videohovorů. 


Koučování

Koučování je podporující a aktivizující metoda. Skrze koučovací proces se můžete propojit se svými sny, vnitřními i vnějšími plány a začít změny realizovat. Ráda propojuji koučování a vnímavě vědomý přístup k hlubšímu napojení na své tělesné prožívání a tím více na sebe sama.  


Improvizace divadelní a rozvojová

Na workshopech, ale i při individuální práci, pracuji s principy a prvky divadelní improvizace. Divadelní improvizace obsahuje nehodnotící, svobodné a přijímací principy, které můžete využít jak ve spolupráci a komunikaci s ostatními lidmi, tak i v komunikaci a spolupráci sami se sebou. Principy divadelní improvizace jsou shodné s principy mezilidské komunikace a přístupu sama k sobě. V improvizaci se napojujeme na okamžik tady a teď, na sebe i na parťáka hráče a až potom na samotný příběh, který nám vzniká. Moc ráda hledám přesahy divadelní improvizace do reálného života a přístupu k sobě, k různým situacím v životě či k ostatním lidem. Improvizace otvírá obzory a možnosti, jak se v životě stát více svobodným, radostným a sám sebou. Napoj se na sebe a na svůj příběh.


Workshopy

Workshopy divadelní a aplikované improvizace pro dospělé, dospívající i děti. Pro všechny, kteří si rádi hrají, chtějí si znovu hrát nebo mají chuť skrze improvizaci a hru objevovat sami sebe. Termíny workshopů budu průběžně vypisovat na stránkách.Vedu také workshopy na témata z oblasti seberozvoje a sebepoznání, duševního zdraví či práce se skupinou. Pokud máte zájem o workshop pro vaši skupinu, neváhejte se ozvat. 


Online programy

Online programy zaměřené na témata osobnostního rozvoje, procesní skupinovou práci, témata psychohygieny, sebepéče, duševního zdraví a divadelní či aplikované improvizace. Pokud máte o tento program zájem, ozvěte se.