O mně

Jmenuji se Kateřina Burešová a profesně jsem koučka, lektorka a terapeutka. Dříve také zdravotní sestra, poradce rané péče, instruktorka zrakové stimulace, lektorka zážitkové pedagogiky a firemního vzdělávání.

Můj profesní příběh nebyl úplně přímo "nalajnovaný" a přímočarý. Vystudovala jsem dvě různé střední školy, dokončila bakalářské studium na lékařské fakultě a poté jsem odjela na zkušenou do zahraničí.

Po návratu jsem profesně prošla zdravotnictvím, sociální terénní službou, vzděláváním dospělých a dětí. Dlouhý mateřský čas - mám tři děti 16, 14 a 9 let - mi dal prostor a zkušenosti na své osobní dozrávání a také k zastavení se na své profesní cestě. Skrze své životní zkušenosti a osobní rozvoj jsem se více dostávala sama k sobě a také k řadě kurzů a výcviků. Svět duše mě přitahoval již od mé druhé střední školy, a tak jsem se postupně prodírala přes vnější okolnosti a své vnitřní nároky až k naplňování své vnitřní touhy. A již v rámci své profesní přípravy jsem se pustila do výcviku v koučování.  Vždy mě zajímal směr, kdy se duševní práce propojuje s prací s tělem. Vybrala jsem si tedy psychoterapeutický směr, který pracuje i s tělem a má ve svém přístupu obsažený celostní přístup. Aktuálně tedy absolvuji dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v somatické psychoterapii - Biosyntetická psychoterapie. 

Jako člověk a jako žena jsem se narodila do relativně šťastné doby a rodiny. Mám možnost svůj život žít a prožít plnohodnotně a dle své volby. Mám také možnost a kapacitu stále objevovat a měnit či upevňovat své postoje, tak abych mohla svůj život prožít v co největším souladu sama se sebou a zároveň i se svým nejbližším okolím, kterým je má rodina a blízcí přátelé.

V životě mám několik vášní, které jsou pro mě místem a prostorem, kde dočerpávám životní energii, radost, lehkost života a kde mohu být sama sebou. Což je velmi osvobozující. Mé vášně propojuje nějakým způsobem tvorba a sebevyjádření ... hodně se to odráží v divadelní improvizaci a v šití. Při divadelní improvizaci zažívám přijetí a napojení se na sebe, na okamžik tady a teď a na čirou radost a hravost. Při impru se opravdu napojuji na svůj zdroj a mohu prožívat sebevyjádření, ať to vypadá jakkoli. Při šití zas miluji ty chvíle, kdy se ponořím do procesu tvorby a šiju a šiju. Kdy mi vzniká pod rukama něco hmatatelného a já mohu nechat své nápady proudit a proměňovat je v reálné věci. Baví mě počkat si na tu chvíli, kdy už šití nemohu dál odkládat a "musím" prostě něco ušít a poslechnout svůj impuls! Poslechnout ho a prostě ho následovat.   


Výcviky:

Biosyntetická psychoterapie, ČIB Praha 2019 - 2023

Komplexní krizová intervence, Remedium Praha 2020 - 2021

Výcvik koučování - I. kvalifikační stupeň ACP, FBE Praha 2016 - 2017 

Výcvik rodinných konstelací 2009 - 2011

Focusing I. a II. - procesní práce s tělesnými pocity 2009