Bc. Kateřina Burešová

seberozvoj a sebepoznání

psychoterapeutická podpora

"Podpořím vás na vaší cestě k sobě."

Ve své praxi nabízím provázení a podporu ve vašem osobnostním rozvoji a v obdobích, kdy potřebujete podpořit na cestě ke své duši a ke svému tělu.  

Cílem naší společné práce může být návrat do rovnováhy vašeho tělesného a duševního bytí.

Při práci zaměřené na osobnostní rozvoj pracuji s metodami koučování, focusing a také ráda využívám principů a technik divadelní a aplikované improvizace.

Dále pracuji s metodami krizové intervence a biosyntetické psychoterapie

Má role je být s vámi naplno, podpořit vás v rozhlížení se po vašem vnitřním světě, který znáte vy lépe než kdokoli jiný. Já vám k tomu mohu nabídnout pohled zvenku, z odstupu, a své profesní i životní znalosti a zkušenosti. Společně se rozhlédneme ve vaší situaci. Zorientujete se, prohlédnete si vaše témata nebo situaci z jiné perspektivy. Uvidíte dál a hlouběji, než můžete, když jste na to sami. Potkáme se a budeme spolu pracovat s ohledem na vaše tempo, rytmus, potřeby a momentální možnosti.

Na cestě k sobě samému  

K niternému kontaktu se sebou samým potřebujeme bezpečnou a podpůrnou atmosféru. Pak může nastat proces zkoumání a objevování našeho vnitřního světa. A krok po kroku můžeme objevovat, zkoumat nebo dokonce měnit a tvořit něco nového. A to, co nám dobře slouží, můžeme posilovat, rozvíjet a zpevňovat a nechat růst.

Duši nevidíme, ale cítíme. Naše duše skrze tělo promlouvá. Řeč duše můžeme vnímat i jako své pohody, vnitřní spokojenost či "jen" rozzářenou tvář. Nenaplněné nebo nedoplněné potřeby a tužby mohou také promlouvat skrze tělo a objevit se třeba jako tělesná nepohoda, tělesný symptom či nepříjemná emoce. Pokud máte potíže tělesného rázu, vaše duše může takto volat o pozornost.

Vnímavost k sobě a k propojení duše a těla můžeme prohlubovat a tím více porozumět sám sobě.

Věřím v sílu každého z nás. Každý máme své zdroje, z kterých můžeme čerpat čerstvou vitální energii a žít spokojený a naplněný život. Někdy ke svým zdrojům jen dočasně ztratíme přístup anebo jsme vyčerpáni natolik aktuální tíživou situací, že nevíme kudy k nim. Dalo by se to přirovnat k zarostlé cestičce ke své studánce, k našemu zdroji naší životní energie. Náš zdroj vitality se nám na chvilku ztratí z pozornosti a nevíme kudy k němu. Cesta zaroste a není vidět. Studánka se ale neztratila, ta je tam stále. Jen potřebujeme znovu najít a obnovit cestu k ní. I v tom vás mohu podpořit. K nalezení nebo jen znovunalezení cesty ke své životní vitální energii.  

INSPIRACE co můžete pro sebe udělat dříve než se potkáme ... 

 • pokud toho je na vás fyzicky nebo psychicky moc, odpočiňte si
 • zavolejte svému blízkému a sdílejte s ním svůj den, radosti i starosti
 • dovolte si cítit své aktuální emoce
 • dovolte si čas, nedělat vůbec nic
 • buďte k sobě laskavější
 • dobře se najezte a napijte
 • dělejte věci, které vám přináší radost nebo prostě jen "dobrý pocit"
 • věnujte se pro vás smysluplným věcem a vztahům, které vám dávají sílu
 • investujte svou energii jen do věcí, které jsou pro vás důležité
 • otužujte se
 • sportujte
 • buďte v přírodě a nechte se unést okamžikem tady a teď
 • dopřejte si dobrý spánek
 • buďte ve společnosti svých blízkých, pokud nechcete být sami
 • pohlaďte své děti, blízké i sám sebe
 • mějte se rádi takoví jací jste právě teď, tak jak to jde právě teď
 • zeptejte se sám sebe: "Co teď nejvíc potřebuju?"