Kurzy a workshopy

NOVÉ TERMÍNY JIŽ BRZY!

Víkendové workshopy IMPROVIZACE  

rozvojově improvizační workshopy

Víkendový workshop pro všechny, kteří chtějí poznat, zažít a ochutnat kouzlo divadelní improvizace. Pro začínající i mírně pokročilé improvizátory. Pro všechny, kdo chce být hravý a objevovat svou spontánnost.

Principy improvizačního divadla budeme poznávat skrze hru, pohyb, improvizační cvičení a improvizační kategorie. Své tělo, hudbu a její rytmus se naučíme brát jako partnery ve hře. Celý víkend budeme experimentovat a hledat autenticitu skrze hru a improvizaci.

Skrze vlastní autenticitu budeme hledat hráčskou opravdovost ve hře i ve vlastním vyjádření skrze hru a improvizaci. Budeme se dotýkat své vlastní autenticity, tak abychom mohli být autentičtí v tvorbě, v postavách a improvizovaném příběhu, který nám bude vznikat v okamžiku "tady a teď".

Nejvíce nás v příbězích baví a zajímají postavy a vztahy plné opravdovosti. Jak tedy být autenticky v postavě? Jak být autenticky v hraném charakteru a příběhu? Je možné autenticky cítit své pocity, a přitom improvizačně ztvárnit nějaký charakter postav v improvizovaném příběhu?

Čeká nás intenzivní víkend plný experimentu, hravosti, rozvoje a plného napojení.

Budeme si osvojovat principy improvizačního divadla skrze hru, pohyb, různá improvizační cvičení a kategorie. Ale také skrze své tělo, hudbu a její rytmus. Budeme trénovat napojení se na sebe, na svého parťáka, na samotnou hru a vznikající příběh. Tak abychom mohli, v okamžiku tady a teď, odhodit kontrolu nad vznikajícím příběhem a dovolovat si ho tvořit, tak jak opravdu potřebuje.

Budeme v bezpečné a laskavé atmosféře experimentovat, "dovolovat si" nechat se překvapit tím, co vzniká. Budeme si dovolovat dělat "chyby" a měnit k nim postoj. 

Kromě toho, že budeme společně budovat bezpečné prostředí k tvorbě, pozorování a improvizování, si to také budeme užívat, radovat a smát se. Protože improvizovat, znamená být v plném napojení v okamžiku tady a teď. A to rodí radost a pocit naplnění.

Na konci workshopu si sami pro sebe zahrajeme improvizované divadlo ... jaké bude, jak bude dlouhé, o čem bude ... zatím nevíme. To celé vznikne až v okamžiku tady a teď. Ale budete se již opírat o principy improvizace, které budeme celý víkend trénovat a slouží jako kotvy při hraní. Také zažijete, jaké to je nebýt na "to" sám. Na scéně nebudete nikdy sami, naučíte se, jak se opřít o parťáka spoluhráče, jak prohloubit důvěru v kontakt.

Principy improvizace jsou principy, které se dají přenést do reálného života do vztahu s druhými a do vztahu k sobě.

Improvizace je také čas pro sebe, pro radost i cenné objevy, prostor pro experimenty a trénování si věcí, na které si v reálném světě třeba ještě netroufáme, čas k poznání sebe sama.

Předchozí zkušenosti s divadlem nebo divadelní improvizací nejsou vůbec potřeba. Potřebujete jen své tělo, nadšení, chuť si hrát a chuť nechat se sami sebou překvapovat.

Těším se na setkání s Vámi. Těším se na společnou hru a radost z ní. Těším se na příběhy, které budou vznikat skrze nás a improvizaci v bezpečném prostoru bez souzení sebe sama a ostatních.                                                       


PRÁVĚ BĚŽÍ - Pravidelné úterní improvizování v Liberci

rozvojové IMPRO ÚTERKY

3 hodiny improvizace každé sudé úterý ... 3 hodiny umění improvizace a radosti z ní ... 3 hodiny napojování se na sebe, na své tělo, na spoluhráče, na hru ... 3 hodiny plynutí v impro světě, ve hře a své autenticitě ... 3 hodiny kontaktu a spoluhry se sebou a s ostatními ... 3 hodiny seberozvoje a času pro sebe

začínáme 4. 10. 2022

SUDÉ ÚTERKY v čase 17:30 - 20:30 hodin

Termíny tréninků:  4.10.,  18.10.,  1.11.,  15.11.,  29.11.,  13.12.,  10.1.,  24.1. + 7.2.

Jaké to je improvizovat s druhými a jaké sám se sebou? Chcete společně tvořit příběhy nebo si jen tak hrát a těšit se na to, co vznikne? Jak se dá naučit být v okamžiku tady a teď a mít důvěru v sebe, v parťáka a spoluhru? Jak to vypadá, když z "ničeho" vzniká "něco"? Dovolíte si chybu? Bojíte se, že váš nápad zapadne? Chcete experimentovat v bezpečném prostředí hry? Chcete více poznávat sami sebe?

Divadelní improvizace stojí na jednoduchých principech, které nám pomáhají jako kotvy a podpora při samotné improvizaci. O ně se můžeme opřít při tvorbě improvizačních scén a při tvorbě příběhu. Slouží tedy jako podpora k sebevyjádření a nabízí se tak i obrovský prostor svobody k tvorbě.

Tyto principy pak můžeme využívat i při vzájemné komunikaci a můžeme si je přenést i do běžného dne a života. V rámci aplikované improvizace je tedy prostor v bezpečné atmosféře zkoumat, poznávat nebo i měnit své postoje, vzorce chování, hodnoty nebo samotný přístup k sobě, k druhým nebo k realitě.

Na kurzech budeme společně budovat bezpečné prostředí k tvorbě, pozorování a sebepoznání a také si to budeme nesmírně užívat, smát a experimentovat.

• vnímat všemi smysly, celým svým tělem nabídky vlastní i od spoluhráče

• pracovat se známým improvizačním principem "Ano, a..." , místo "ano ale..."

• trénovat umění "vzít chybu do hry" a radovat se z překvapení

• všímat si příběhů, které nám budou "samy" vznikat pod rukama a rozvíjet je

• prohlubovat další improvizační dovednosti

Improvizace je také čas pro sebe, pro radost i cenné objevy, prostor pro experimenty a trénování si věcí, na které si v reálném světě třeba ještě netroufáme.

Předchozí zkušenosti s divadlem nebo divadelní improvizací nejsou vůbec potřeba. Potřebujete jen své tělo, nadšení, chuť si hrát a chuť nechat se sami sebou překvapovat.

Cena kurzu: 3600,- Kč

Místo tréninků: Motyčkovic Klika, Liberec 

Momentálně je kurz zcela naplněn.

Pokud máte zájem, můžete se hlásit na místa náhradníků.

Ozvěte se, něco spolu vymyslíme :-).

telefon: 777 561 405    email: katerina@buresovakaterina.cz 


IMproTHERAPY

IMPROVIZACE ~ KOUČOVÁNÍ ~ TERAPIE

3 dny práce na sobě 3 přístupy 3 lektoři

Zbrusu nový projekt spolupracujících koučů, terapeutů a improvizátorů Michaely Puchalkové, Kateřiny Burešové a Jaroslava Fabiána. Jedná se o kurz z řady sebezkušenostních prožitkových workshopů této trojice.

Pro koho ?

Pro každého, kdo chce pracovat sám se sebou a s druhými.

Co nás čeká ?

Prostřednictvím improvizačních cvičení, koučovacích technik a práce s tělem budeme intenzivně prozkoumávat své vlastní cesty přístupu k sobě, k druhým lidem a své vlastní možnosti změny.

  • Aplikovaná improvizace (P-L-A-Y!) bere chybu do hry, učí přijímat neustálé změny jako součást procesu; hravě, s humorem a radostí propojí trénink s realitou.
  • Koučování s příběhem (POINTS-OF-YOU!) umožní se zastavit, nahlížet na vaše témata z různých úhlů pohledu a připraví prostor pro AHA momenty.
  • Práce s tělem (MY-BODY-IS-MY-BUDDY!) prohloubí schopnost vnímat své tělo, pomůže zpracovat vlastní pocity a emoce, dovolí pocítit nově objevené změny přímo ve svém postoji.

Lektoři

Michaela Puchalková a Jaroslav Fabián a Kateřina Burešová

Těšíme se na vás!

Kateřina Burešová, Michaela Puchalková a Jaroslav Fabián


JIŽ PROBĚHLO: 

Květnový víkend plný DIVADELNÍ IMPROVIZACE

20. - 22.5. 2022 Liberec


"IMPRO ÚTERKY" podzimní a jarní semestr 2021 - 2022 kurz divadelní a aplikované improvizace v Liberci

Pravidelný kurz otvírám vždy v říjnu a v únoru. Pokud máte zájem, určitě se ozvěte. Co na kurzech divadelní improvizace zažijete ?

Divadelní improvizace stojí na jednoduchých principech, které nám pomáhají jako kotvy a podpora při samotné improvizaci. O ně se můžeme opřít při tvorbě improvizačních scén a při tvorbě příběhu. Slouží tedy jako podpora k sebevyjádření v rámci improvizace a nabízí se tak i obrovský prostor svobody k tvorbě.

Tyto principy pak můžeme využívat i při vzájemné komunikaci a můžeme si je přenést i do běžného dne a života. V rámci aplikované improvizace je prostor v bezpečné atmosféře zkoumat, poznávat nebo i měnit své postoje, vzorce chování, hodnoty nebo samotný přístup k sobě, k druhým nebo k realitě.

Kromě toho, že budeme společně budovat bezpečné prostředí k tvorbě, pozorování a sebepoznání, si to taky budeme nesmírně užívat, smát se a experimentovat.

• vnímat všemi smysly, celým svým tělem nabídky vlastní i od spoluhráče

• pracovat se známým improvizačním principem "Ano, a..." , místo "ano ale..."

• trénovat umění "vzít chybu do hry" a radovat se z překvapení

• všímat si příběhů které nám budou "samy" vznikat pod rukama a rozvíjet je

• případně prohlubovat další improvizační dovednosti

Improvizace je také čas pro sebe, pro radost i cenné objevy, prostor pro experimenty a trénování si věcí, na které si v reálném světě třeba ještě netroufáme.

Předchozí zkušenosti s divadlem nebo divadelní improvizací nejsou vůbec potřeba. Potřebujete jen své tělo, nadšení, chuť si hrát a chuť nechat se sami sebou překvapovat.

Jaké to je improvizovat s druhými a jaké sám se sebou? Chcete společně tvořit příběhy nebo si jen tak hrát a těšit se na to, co vznikne? Jak se dá naučit být v okamžiku tady a teď a mít důvěru v parťáka a naši spoluhru? Jak to vypadá, když z "ničeho" vzniká "něco"? Báli jste se udělat chybu nebo, že váš nápad zapadne? Chcete experimentovat v bezpečném prostředí hry? Chcete zažít laskavé přijetí vaší nahrávky a být tím podpořen? Chcete zažívat co to znamená být SPOLU ve hře?

Těším se na setkání s Vámi. Těším se na společnou hru a radost z ní. Těším se na příběhy, které budou vznikat skrze nás a improvizaci v bezpečném prostoru bez souzení sebe sama a ostatních.

Pokud vás improvizace nějakým způsobem láká, ale ještě si nejste úplně jisti a váháte ... řekněte "ANO A ..." svému impulsu a přijďte to vyzkoušet! Přijďte na jeden trénink a uvidíte, ucítíte, jestli se připojíte i na další tréninky. Těším se!


Několik principů divadelní improvizace ...

Ano a ... místo Ano ale ... učíme se přijímat nabídky spoluhráče (to je ANO ...) a přidat k tomu něco svého a rozvíjet je o malý kousek dál (to je to ... A).

Dovol si chybu ... chybu bereme v improvizaci jako plnohodnotnou součást hry. Chyba prostě vznikla a pokud ji vezmeme do hry a hrajeme s ní, vznikne jen něco jiného, než jsme si mysleli. Vznikne další příběh, který je jen trochu jiný. Učíme se říkat "ok, už se to stalo a co dál?" místo zlobení se na sebe, spoluhráče nebo realitu.

Nech druhého zazářit ... přijímáme nabídky spoluhráče a tím ho necháme zazářit jeho nápad a tím i spoluhráče. Tím, že podpořím spoluhráče podpořím náš společný příběh a tím i sám sebe jako hráče v našem společném příběhu.

Hravost a radost ... jsou základem improvizace. Pokud se hravost a radost z improvizace vytratí, stává se z toho dřina a mizí hra.

Rytmus a naše tělo je v improvizaci velký parťák ... učíme se své tělo i rytmus vnímat, poslouchat a následovat.

IMPROVIZACE je když ... si hraji, když se raduji, když se napojím na parťáka, když jsem tady a teď, když nechám vznikat příběh, když se směji, když experimentuji, když se nechávám sám sebou překvapovat, když tvořím, když jsem v rytmu, když přijímám, co přichází, když "jenom" jsem, když nesoudím sebe, spoluhráče a vznikající příběh

IMPROVIZACE je ... hra, radost, spolupráce, chvíle pro sebe, smích, bezpečný prostor zkusit něco nového, experiment, tady a teď, radost, příběhy, tvorba, život